หนังสือที่แต่งโดย ประจักษ์ ประภาพิทยากร 31 Results

No.TitlePublished
1เทวดานุกรม2552
2หนังสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท034 : การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2540
3หนังสือเรียนภาษาไทย : การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื่อง : รายวิชา ท034 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2533
4คู่มือสามัคคีเภทคำฉันท์2533
5นารายณ์สิบปาง 4 สำนวน2532
6หฤหรรษ์วรรณกรรม2532
7วรรณคดีวิเคราะห์พระอภัยมณี (ฉลอง 200 ปี สุนทรภู่)2529
8เทวดานุกรมในวรรณคดี2529
9คู่มือครูภาษาไทยรายวิชา ท034 การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2529
10ภาษารักจากวรรณคดี2529
11พระเอกในวรรณคดีคลาสสิคของไทย เรื่องขุนแผน : พระเอกแบบนักรบ : รายงานผลการวิจัย = Heroes in Thai classical literature Khun Phaen : a portrait of the hero as a worrior2527
12คู่มือครูภาษาไทย วรรณคดีมรดก รายวิชา ท033 : สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2526
13ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย2525
14ประเพณีและไสยเวทวิทยาในขุนช้างขุนแผน2525
15ตอบปัญหาภาษาไทย (ไขข้อข้องขัดคับใจเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย แห่งห้วงภาษาไทย)2524
16โลกของภาษาและวรรณคดี2522
17วรรณคดีขำขัน2522
18วรรณคดีวิเคราะห์ พระอภัยมณี2522
19ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย2522
20หรรษา (ระ) คดี2521
21โวหารรักในวรรณคดี2520
22คนเจ้าบทเจ้ากลอน, เกร็ดนิยายวรรณคดี2520
23ความรู้เชิงภาษาไทย : รวมเรื่องต่าง ๆ เล่ม 12519
24คนเจ้าบทเจ้ากลอน, เกร็ดนิยายวรรณคดี2518
25ภาษาไทยนี้ดีจริงแฮะ : รวมเรื่องต่าง ๆ เล่ม 32517
26โวหารรักในวรรณคดี2516
27คนเจ้าบทเจ้ากลอน แนวพินิจบทร้อยกรอง2516
28ความรู้เชิงภาษาไทย : รวมเรื่องต่าง ๆ (รวมเรื่องต่าง ๆ)2515
29สารคดีภาษาไทย2515
30เบื้องหลังการแต่งพระอภัยมณี2513
31วรรณคดีนิราศ