หนังสือที่แต่งโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี 17 Results

No.TitlePublished
1121 classic literature book lists2558
2โมงยามที่งามที่สุด : ขบวนเรื่องสั้น พ่อ แม่ ลูก ครอบครัวนักเขียน2555
3ความเงียบ : รวมเรื่องสั้นยุคแสวงหา2546
4ตื่นจากฝัน2533
5คนพันธุ์ใหม่2532
6ห้องอนาคต2524
7คลื่นหัวเดิ่ง รวมเรื่องสั้นเขียนใหม่ของนักเขียน ร่วมสมัย2522
8วันเวลาที่ผ่านเลย2521
9เหมือนอย่างไม่เคย รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย2519
10แล้งเข็ญ รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย เล่ม 12518
11คำประกาศของความรู้สึกใหม่2518
12ถนนสายที่นำไปสู่ความตาย รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย2518
13นักเขียนหนุ่ม2518
14วีรชนอาเซีย2517
15รวมเรื่องสั้นและบทร้อยกรองความเงียบ2515
16วันเวลาที่ผ่านเลย
17ความเงียบ (รวมเรื่องสั้นและร้อยกรอง)