หนังสือที่แต่งโดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 35 Results

No.TitlePublished
1เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก2558
2องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของอภิมหาอำนาจใหม่2557
3หลักรัฐประศาสนศาสตร์2556
4ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ2554
5ความสุขของพ่อ2554
6อเมริกันศึกษา : การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา แนวพินิจทางรัฐศาสตร์2553
7อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ : รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ นานาทัศนะ2551
8ภูมิรัฐศาสตร์ = Geopolitics2550
9การเมืองการปกครองรัสเซีย = Politics and government of Russia2550
10หลักรัฐศาสตร์2548
11การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา : แนวพินิจทางประวัติศาสตร์2548
12การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ2548
13ฟาเธอร์ แอนด์ มาเธอร์ ไอ เลิฟ ยู2548
14การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ2547
15นักเรียนอาชีพ2546
16พื้นฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที่ 212546
17ภูมิรัฐศาสตร์2545
18การปฏิวัติเงียบ [จุลสาร]2545
19มุสลิม อิสลาม และอาหรับ [จุลสาร]2544
20เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระอักษรระดับปริญญาเอก2544
21รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา = The United States Constitution and government2544
22ว่าด้วย Plebiscite กับ Ostracism [จุลสาร]2543
23พื้นฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที่ 212543
24นโยบายของรัฐกะลันตัน [จุลสาร] : รับเฉพาะหญิงโสดที่ขึ้เหร่เท่านั้น2542
25ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การศึกษาของไทยเราล้าหลัง [จุลสาร]2541
26ว่าด้วยเฮดจ์ฟันด์ [จุลสาร]2541
27รัฐศาสตร์และการเมือง2534
28ภูมิรัฐศาสตร์ : มติใหม่2527
29สหรัฐอเมริกา : ประวัติศาสตร์และการเมือง2524
30รัฐวิทยา2523
31รัฐวิทยา2522
32การพัฒนาทางการทหารของประเทศไทยจาก พ.ศ. 2435 ถึง พ.ศ.24752522
33ประวัติศาสตร์อเมริกา2518
34รัฐศาสตร์เบื้องต้น2517
35รัฐศาสตร์เบื้องต้น2516