หนังสือที่แต่งโดย วเรศ อุปปาติก 8 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2544
2เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2541
3เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2539
4เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2537
5เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2535
6เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2533
7การศึกษาระบบธนาคารในประเทศของกลุ่มอาเซียน2526
8บทความแปลทางเศรษฐศาสตร์2515