หนังสือที่แต่งโดย มณิศรี พันธุลาภ 6 Results

No.TitlePublished
1นโยบายและการให้บริการทางด้านสุขภาพของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Policy and health care service provided for middle east people in Thailand, final research report2553
2เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย2540
3เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย2538
4เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย2533
5เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย2529
6เศรษฐกิจชาวบ้าน2528