หนังสือที่แต่งโดย พิศมัย จารุจิตติพันธ์ 7 Results

No.TitlePublished
1ทฤษฎีการเงิน2531
2การเงินและการธนาคาร = Money and Banking2531
3ทฤษฎีการเงิน = Monetary theory2531
4การเงินและการธนาคาร = Money and banking2531
5หลักเศรษฐศาสตร์2526
6เศรษฐศาสตร์วิเคระห์เบื้องต้น = Introduction to economic analysis2525
7หลักเศรษฐศาสตร์2525