หนังสือที่แต่งโดย สุวรรณ เพชรนิล 12 Results

No.TitlePublished
1พระจอมปิ่น : 200 ปี พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย : 196 ปี สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ2547
2รุ่งอรุณแห่งปวงชนชาวไทยในยุควิทยาศาสตร์2545
3พุทธปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to Buddhist philosophy : PY 2132536
4ตรรกวิทยาอุปนัย2530
5การพัฒนาปัญหา2530
6ตรรกวิทยาอุปนัย2527
7พุทธปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to Buddhist philosophy2524
8วัฒนธรรมและศาสนา2522
9ตรรกวิทยาอุปนัย2520
10ปรัชญาอินเดีย2518
11ศาสนาและวัฒนธรรมไทย
12พุทธปรัชญาเบื้องต้น