หนังสือที่แต่งโดย พูลศรี เจริญพงษ์ 5 Results

No.TitlePublished
1แก้วตา-ขวัญใจ (บุคคลหาได้ยาก)2530
2แม่ของฉัน (ความเห็นอกเห็นใจ)2530
3เพื่อนคู่คิด2526
4ฆ่าตัวตายพ้นทุกข์ได้จริงหรือ2523
5รางวัลความดี2522