หนังสือที่แต่งโดย พนัส หันนาคินทร์ 15 Results

No.TitlePublished
1ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร2542
2หลักการบริหารโรงเรียน2529
3การมัธยมศึกษา2528
4การสอนค่านิยมและจริยธรรม2526
5หลักการบริหารโรงเรียน2524
6หนังสือเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ป.32524
7แบบฝึกหัดสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต2523
8แบบเรียนสังคมศึกษาใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่32521
9การมัธยมศึกษา2521
10หลักการบริหารโรงเรียน2513
11สถิติเบื้องต้น ภาค 12506
12หนังสืออ่านเพิ่มเติม สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ป.1
13แบบสอนอ่านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับชั้นปฐมวัย (อนุบาลหรือเด็กเล็ก) เล่ม 1
14แบบสอนอ่านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับชั้นปฐมวัย (อนุบาลหรือเด็กเล็ก) เล่ม 2
15การสอนค่านิยม