หนังสือที่แต่งโดย ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ 18 Results

No.TitlePublished
1ทฤษฎีและนโยบายการเงิน2546
2ทฤษฎีและนโยบายการเงิน2541
3ทฤษฎีและนโยบายการเงิน2538
4เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2537
5ทฤษฎีและนโยบายการเงิน2536
6เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2535
7เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2535
8ทฤษฎีนโยบายมหเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน และ เศรษฐศาสตร์ด้านอุปสงค์2527
9ทฤษฎีรายได้ ผลิตผลและการว่าจ้างทำงาน2525
10พันธนาการน้ำมัน : หนทางหลุดพ้น2524
11โครงสร้างภาษีของไทยและผลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ : รายงานผลการวิจัย2524
12ปัญหา 108 ทางเศรษฐกิจ เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้น2523
13ปัญหา 108 ทางเศรษฐกิจ2523
14เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2522
15เอกสารประกอบการสอนแบบต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา2519
16ทฤษฎีรายได้ ผลิตผลและการว่าจ้างทำงาน2517
17ทฤษฎีรายได้ ผลิตผลและการว่าจ้างทำงาน2514
18ทฤษฎีรายได้ ผลิตผลและการว่าจ้างทำงาน2513