หนังสือที่แต่งโดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 93 Results

No.TitlePublished
1บุคคลในความทรงจำ2560
280 ปี ของสังคมไทย ภายใต้พระบารมีคุ้มเกล้าฯ พุทธศักราช 2470-25502559
3คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 82559
4ขบวนการเสรีไทยกับวีรกรรมกู้ชาติ2558
5บันทึกช่วยจำ : หลักคิดและทัศนคติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง2558
6เกร็ดประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นตำนาน2557
7เศรษฐกิจอาเซียน2556
8ณ กาลครั้งหนึ่งในเมืองไทย : สารคดีส่งเสริมจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์2556
9เศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน : หลักคิดและสาระสำคัญ2555
10นักเศรษฐศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 202555
11คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์2554
12ไม่แพ้ ไม่ชนะ : ปรัชญาและประสบการณ์2554
13ปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ในยุครัตนโกสินทร์2554
14นิทานคนใกล้ปืนเที่ยง2554
15เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย2553
16ปฏิรูปการศึกษา : แนวคิด และข้อเสนอแนะ2553
17ไขปัญหาคาใจ : ความรู้ความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม2553
18หลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย2553
19เบื้องหน้าและเบื้องหลังผู้บริหารวิสาหกิจ2553
20ปราสาทพระวิหาร2552
21ตำนานเสรีไทย ภาคพิเศษ2552
22ความรู้เรื่องเมืองไทย : เพื่อรู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทยและตระหนักในความเป็นไทย2552
23สงครามทวงคืนดินแดน : ปฏิบัติการรบของกองทัพไทยในกรณีพิพาทกับอินโดจีนฝรั่งเศส พ.ศ. 2483-24842552
24อดีตที่ยังค้างอยู่ในความทรงจำ : ย้อนไปข้างหลัง ฉบับพิเศษ2552
25เทือกเถาเหล่ากอ2552
26เบื้องแรกของเศรษฐศาสตร์2552
27ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ : ฐานรากของถนนสู่ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์2552
28ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล = A story of Harvard2552
29เศรษฐกิจรากหญ้า2551
30ถอดรหัสเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้าใจเศรษฐกิจ2551
31ทวนอดีต2551
32เปลวเทียนที่ปลายอุโมงค์ : วิสัยทัศน์ว่าด้วยเศรษฐกิจ-สังคมไทย2551
33เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเสมือนนิยาย2551
34พบกันครึ่งทาง สังคมไทยในทัศนะของฝรั่ง2551
35ประสบการณ์ของนักเรียนนอก2550
36กว่าที่จะมาถึงวันนี้ : สาระสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย2550
37นักเรียนนอก ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมไทย2550
38อาหารสำหรับความคิด2550
3980 ปี ของสังคมไทย ภายใต้พระบารมีคุ้มเกล้าฯ พุทธศักราช 2470-25502550
40บางหน้าในประวัติศาสตร์ไทย อัตชีวประวัติของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์2549
41รุ้งมีหลายสี2549
423 ทศวรรษ ในแวดวงนักเขียนและศิลปิน2549
43พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย2549
44สี่แยกราชวัตร2549
45บุคคลในตำนานสังคมไทย2549
46สาระสำคัญของเศรษฐศาสตร์2548
47พจนานุกรมคำอธิบายศัพท์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์2548
48เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ2548
49ปรีดีสาร ฉบับเศรษฐศาสตร์ประชาชน2548
50นิยายชุด "เสือใบ-เสือดำ" ของ ป. อินทรปาลิต กับสังคมไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 22548
51ปรีดีสารฉบับคู่มือประชาธิปไตย : ทางเลือกด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมตามแนวคิดของท่านปรีดี พนมยงค์2548
52ราชทูตแห่งกรุงสยาม : ประสบการณ์ของอดีตนักการทูตไทยในยุคบุกเบิก พ.ศ. 2424 - 24292547
53นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล2546
54พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย2546
55บุคคลที่ไม่ธรรมดา2546
56ตำนานเสรีไทย2546
57เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน2546
58นักเรียนเนเธอร์แลนด์2545
59วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต เล่ม 22545
60วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต2544
61นักเรียนนอกรุ่นสุดท้าย2544
62เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ2544
63ย้อนไปข้างหลัง2544
64เศรษฐกิจสยาม : บทวิเคราะห์ในพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี ดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์จากเยอรมนีองค์แรกของสยาม2544
65เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ2543
66นักเรียนฮาร์วาร์ด2543
67นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม) กับปฏิบัติการเสรีไทย2543
68แนวความคิดทางเศรษฐกิจของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์2543
69วิพากษ์เศรษฐกิจทุนนิยม คืนสู่ชุมชน2542
70เสรีไทย : วีรกรรมกู้ชาติ2542
71นักเขียน ศิลปินและสังคมไทย2542
72เสรีไทย : ประมวลเหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการ เสรีไทย ระหว่าง พ.ศ.2484-24882538
73เสรีไทย2534
74ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ-เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ2531
75เศรษฐกิจไทย : ปัญหาพื้นฐานและแนวคิดในการแก้ไข2531
76เศรษฐกิจเทคโนโลยี : ปรัชญาและแนวคิดการพึ่งตนเองเพื่อพัฒนาประเทศไทย2531
77เศรษฐกิจไทย : ปัญหาพื้นฐาน และแนวคิดในการแก้ไข2531
78นโยบายเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจของประเทศไทย2528
79เลียบชายแดน2526
80เกาที่คัน2525
81เที่ยวสิงคโปร์เมืองธุรกิจ2524
82เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน : เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน2523
83หน้าที่พลเมือง : หนังสือประกอบการเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษา สำหรับรายวิชา ส431 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2523
84เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน2518
85เพื่อนเก่า-เพื่อนใหม่2518
86นโยบายเศรษฐกิจ : ข้อคิดและการวิเคราะห์2516
87เศรษฐกิจอุตสาหกรรม2513
88ทัศนะทางเศรษฐศาสตร์2511
89ทฤษฎีพัฒนาการเศรษฐกิจ2505
90หลักเศรษฐศาสตร์2502
91เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
92หัสนิยาย พล นิกร กิมหงวน [เทปบันทึกเสียง]
93ย้อนไปข้างหลัง