Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ไพวรินทร์ ขาวงาม

30 Results

No.TitlePublished
1ภาพฝันอันปวดร้าว2557
2จนกว่าชีวิตจะหาไม่2557
3จดหมายรักจากหิ่งห้อย2557
4วายุทุรยุค : สัจกวีกลางรอยแยกแห่งยุคสมัย2556
5มีรักมากมายในโลก2554
6ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต2553
7ความสุขที่รัก2552
8แอบรักหมาชาวบ้าน2551
9หลายชีวิต คิดถึงบ้าน2550
10ม้าก้านกล้วย2550
11คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ2549
12คือแรงใจและไฟฝัน2549
13มันคงไม่ตายง่ายๆ หรอก2548
14ฤดีกาล2548
15ม้าก้านกล้วย2548
16กลอนกล่อมโลก2547
17ม้าก้านกล้วย2547
18ผมจรรอนแรมจากลุ่มน้ำมูล2545
19ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีรัก2545
20ม้าก้านกล้วย2543
21ทอดยอด2542
22บินโฉบชุมชนยลเยี่ยงนก [จุลสาร]2541
23ฤดีกาล2541
24คือแรงใจและไฟฝัน2540
25คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ2539
26ลำนำวเนจร2538
27ม้าก้านกล้วย2538
28คือแรงใจและไฟฝัน2534
29คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ2532
30ฤดีกาล2532