หนังสือที่แต่งโดย พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว 6 Results

No.TitlePublished
1การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจจับรถยนต์ที่นำยางเสื่อมสภาพมาใช้บนท้องถนน2551
2การจัดการจราจร2548
3การจัดการจราจร 12547
4การตรวจจับความผิดจราจร = Traffic surveillance2547
5การจัดการจราจรในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี งานในหน้าที่รับผิดชอบของรองสารวัตรจราจร : รายงานการวิจัย = Traffic management in Bangkok : The case study of traffic police, sub inspector's responsibility2541
6กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและทัศนคติของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร2529