หนังสือที่แต่งโดย ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ 7 Results

No.TitlePublished
1นิราศแคนาดา2557
2นิราศกรรณาฏกะ สู่สาวัตถีคำกาพย์ และ นิราศศรีลังกา2557
3ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอินเดีย2545
4ผลการปฏิรูปประเทศสมัยอตาเติร์กต่อประเทศตุรกี ปัจจุบัน = Impact of Ataturk's reforms on modern Turkey2532
5ปัญหาสังคมและการเมืองในเลบานอน : รายงานวิจัยเสริมหลักสูตร2528
6ตัวละครในรามเกียรติ์ : ลักษณะความเป็นมาและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เปรียบเทียบกับตัวละครในมหากาพย์รามายณะ2525
7ลักษณะความเป็นมาและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เปรียบเทียบกับตัวละครในมหากาพย์รามายณะ2524