หนังสือที่แต่งโดย เลวิส, เดวิด 7 Results

No.TitlePublished
1เทคนิคการอ่านใจคนจากภาษาท่าทาง2538
2เทคนิคการอ่านใจคนจากภาษาท่าทาง2536
3เก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่พ่อแม่ = How to be a gifted parent2535
4เทคนิคการอ่านใจคนจากภาษาท่าทาง2535
5อ่านใจลูกรักจากภาษากายเด็ก = The secret language of your child2532
6เก่งหรือไม่เก่ง ... อยู่ที่พ่อแม่ = How to be a gifted parent2532
7อ่านใจลูกรักจากภาษากายเด็ก = The secret language of your child2530