หนังสือที่แต่งโดย มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 4 Results

No.TitlePublished
1รายงานประจำปี 25512552
2รายงานประจำปี 25492550
3รายงานประจำปี 25482548
4รายงานประจำปี ...2547