หนังสือที่แต่งโดย ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ 11 Results

No.TitlePublished
1จิตวิทยาธุรกิจ2532
2จิตวิทยาธุรกิจ2528
3จิตวิทยาทั่วไป2528
4จิตวิทยาทั่วไป2528
5จิตวิทยาธุรกิจ2528
6จิตวิทยาธุรกิจ2528
7รายงานผลการวิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออก : ปลากระป๋อง2526
8โครงการวิจัยเรื่อง แนวโน้มของธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ.25262525
9รายงานผลการวิจัย การศึกษาปัญหาด้านการบริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ2523
10รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจกล้วยไม้ / โดยศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ ... [และคนอื่น]
11รายงานผลงานการวิจัยเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจประเภทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ