Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย นิตยา ระวังพาล

2 Results

No.TitlePublished
1มิติทางสังคมวัฒนธรรมในการเผชิญกับปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหญิง : การเลือกใช้ระบบบริการสุขภาพ2541
2เอดส์กับกระบวนการค้าหญิง2539