หนังสือที่แต่งโดย สมัคร บุราวาศ, พ.อ., 2459-2518 25 Results

No.TitlePublished
1ปัญญา : จุดกำเนิดและกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของมนุษยชาติ2552
2ปัญญาวิวัฒน์ ภาค 2 : พัฒนาการแห่งปัญญาใหม่ (จากปลายสมัยทาสถึงปัจจุบัน)2552
3ปัญญาวิวัฒน์ : กำเนิดและวิวัฒนาการปัญญามนุษย์2549
4พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะวิทยาศาสตร์2544
5วิชาปรัชญา2544
6พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะวิทยาศาสตร์2542
7ปัญญาวิวัฒน์ : กำเนิดและวิวัฒนาการแห่งปัญญาของมนุษยชาติในอดีต2540
8องคุลิมาล2537
9ปัญญา : จุดกำเนิดและกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของมนุษยชาติ2537
10พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะวิทยาศาสตร์2537
11ปรีชาญาณของสิทธัตถะ2537
12ปัญญาวิวัฒน์ : กำเนิดและวิวัฒนาการแห่งปัญญาของมนุษยชาติในอดีต2525
13ปัญญา2520
14วัฒนธรรม ไต-จีน2519
15วิชาปรัชญา2515
16วิชาปรัชญา2515
17วิชาปรัชญา2515
18พัฒนาการแห่งพุทธปรัชญา ปรีชาญาณของสิทธัตถะ เล่ม 22513
19วิทยาศาสตร์ใหม่และพระศรีอารย์2513
20พุทธปรัชญา 25 ศตวรรษ2512
21วิชาปรัชญา2511
22พุทธปรัชญา 25 ศตวรรษ2500
23พัฒนาการแห่งพุทธปรัชญา ปรีชาญาณของสิทธัตถะ เล่ม 22498
24วิชาปรัชญา2497
25วิทยาศาสตร์ของภาษาไทย2483