หนังสือที่แต่งโดย เจือ สตะเวทิน 34 Results

No.TitlePublished
1หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรื่อง อยากมีปีก2537
2สุนทรภู่2530
3ตำรับวรรณคดี2522
4ภาษาไทยจาก "ฟ้าเมืองไทย"2522
5สุนทรภู่2522
6ประวัตินวนิยายไทย2521
7วรรณคดีวิจารณ์2518
8การใช้ภาษาระดับปริญญา2518
9ภาษาไทยนอกห้องเรียน2518
10เข้าใจจีน2518
11ตำรับร้อยแก้ว2517
12ตำรับร้อยกรอง2517
13คติชาวบ้านไทย2517
14คลังวรรณคดี2517
15ประวัตินวนิยายไทย2517
16เรื่องสั้นตะวันออก2517
17ตำรับเรียงความ2516
18คติไทย2515
19สุภาษิตไทย2515
20วรรณคดีพุทธศาสนา2514
21ศิลปะการประพันธ์2510
22ปัญญาไทย2509
23เรื่องสั้นตัวอย่าง2509
24นิราศปารีส2508
25วรรณคดีพุทธศาสนา2506
26ตำรับวรรณคดี2505
27ร้อยรสพจมาน ชุมนุมกวีนิพนธ์ของ เจือ สตะเวทิน2504
28วรรณคดีและประวัติวรรณคดีไทย2502
29ศิลปการประพันธ์2498
30ตำรับแต่งกลอน2497
31นกแก้วอวดเก่ง2497
32แบบเรียนประถมศึกษา ชุดอ่านประกอบภาษาไทย เรื่อง นกแก้วอวดเก่ง, กระต่ายหางสั้น, นิทานคำกลอน [Eectronic resource]2497
33วรรณคดีร้อยแก้ว
34ประวัติวรรณคดีปัจจุบัน