หนังสือที่แต่งโดย สมัคร สุนทรเวช 15 Results

No.TitlePublished
1การเมืองเรื่องตัณหา2551
2ตำนานหนองงูเห่า และการเมืองเรื่อง CTX2548
3จดหมายเหตุกรุงเทพฯ2547
4ชิมไป บ่นไป2543
5ปัญหากรุงเทพฯ ต้องแก้ไข พรรคประชากรไทยมีวิธี [วีดิทัศน์]2534
6ปราศรัยหาเสียงทางทีวี เลือกตั้งปี 2529 ตอนที่ 1-4 [วีดิทัศน์]2530
7ปราศรัยหาเสียงทางทีวี เลือกตั้งปี 2529 ตอนที่ 5 [วีดิทัศน์]2530
8เรื่องไม่อยากเล่า2530
9เดินหน้าสู้ : ความคิดและบทบาททางการเมืองของสมัคร สุนทรเวช2524
10ผมมีสิทธิที่จะพูด รวมข้อคิดและบทสัมภาษณ์2523
112 นาทีกับคุณสมัคร สุนทรเวช และนโยบายพรรคการเมืองของพรรคประชากรไทย [วีดิทัศน์]2523
12จวกลูกเดียว รวมบทสัมภาษณ์ทางการเมืองของสมัคร สุนทรเวช2522
13การเมืองเรื่องตัณหา2521
14สันดานหนังสือพิมพ์2520
15จากสนามไชยถึงสนามหลวง บันทึกการรณรงค์เลือกตั้งทั่วไปเมื่อ เมษายน 2522