หนังสือที่แต่งโดย วงศ์ เชาวนะกวี 2 Results

No.TitlePublished
1บทกวีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 25302530
2บทอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก วันพุธที่ 9 มิถุนายน 25142514