หนังสือที่แต่งโดย เฮสเซ, แฮร์มัน, ค.ศ. 1877-1962 26 Results

No.TitlePublished
1สเตปเปนวูล์ฟ = Steppenwolf2559
2รอนแรม : บันทึกคนแรมทางแสวงหาแก่นแท้ของชีวิต = Wandering : notes and sketches2558
3เกมลูกแก้ว = Das glasperlenspiel2557
4สิทธารถะ = Siddhartha2550
5สิทธารถะ = Siddhartha2549
6สเตปเปนวูล์ฟ = Steppenwolf2549
7สเตพเพนโวลฟ์ = Der Steppenwolf2548
8คนุลป์ : วิถีของผู้วเนจรบนเส้นทางแห่งโลก = Knulp: drei geschichten aus dem leben Knulps2546
9เกมลูกแก้ว = Das glasperlenspiel2545
10สิทธารถะ = Siddhartha2543
11สเตปเปนวูล์ฟ = Steppenwolf2537
12มาจากทางสายเปลี่ยว : รวมบทความว่าด้วยศิลปและชีวิต2535
13สิทธารถะ2535
14สเตปเปนวูล์ฟ = Steppenwolf2531
15สิทธารถะ = Siddhartha2531
16เดเมียน = Demian2530
17ฤดูใบไม้ผลิ = knulp2530
18ร่อนเร่พเนจร = Wandering2530
19สิทธารถะ2530
20ท่องตะวันออก = Journey to the East2529
21มาจากทางสายเปลี่ยว : รวมบทความว่าด้วยศิลปและชีวิต2528
22สเตปเปนวูล์ฟ = Steppenwolf2527
23เพลงขลุ่ยในฝัน (รวมนิทานและเรื่องสั้น) = Strange news from another star2524
24สิทธารถะ = Siddhartha2517
25เดมิอัน2515
26สิทธารถะ = Siddhartha2510