หนังสือที่แต่งโดย อัศนีย์ ชูอรุณ, 2490- 21 Results

No.TitlePublished
1ประวัติและแบบอย่างศิลปะ (ฉบับนักศึกษา)2554
2ศิลปคดี2547
3ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่2546
4ความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์2543
5การวาดรูปวิธีง่ายๆ2542
6ศิลปะ-วิชาการ2540
7ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่2537
8ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลาง2536
9ศิลปะสมัยใหม่ยุคบุกเบิก2535
10ภาพวาดรูปเปลือย2535
11ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่2535
12จิตรกรรมสมัยใหม่2534
13ความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์2532
14จิตรกรรมร่วมสมัย2530
15ประวัติศิลปะตะวันตก2530
169 ศิลปินเอกของโลก2529
17ประวัติศิลปะตะวันตก2528
18ภาพพิมพ์เบื้องต้น2527
19ความเข้าใจศิลปภาพพิมพ์2524
20ทฤษฎีศิลปภาพพิมพ์2519
21ทฤษฎีศิลปะภาพพิมพ์ไม้ : ทฤษฎีศิลปภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ เทคนิคภาพพิมพ์ไม้เอ็นเกรฟวิ่ง เทคนิคภาพพิมพ์ไม้สี ศิลปภาพพิมพ์ในประเทศ เทคนิคภาพพิมพ์ไม้ร่วมสมัย2517