หนังสือที่แต่งโดย Somers, William A 2 Results

No.TitlePublished
1Municipal Seals: Their History and Meaning = ประวัติและความหมายของดวงตราประจำเทศบาลทั่วราชอาณาจักร1968
2Local Government and Development : Thailand's Experience1965