หนังสือที่แต่งโดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 42 Results

No.TitlePublished
1พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับ 2 ภาษา 60,000 คำ2552
2พจนานุกรมไทย-จีน-อังกฤษ ฉบับ 3 ภาษา 60,000 คำ2549
3ศัพทานุกรมจีน-ไทย ฉบับซินหัว (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ)2547
4พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ 88,000 คำ = Thai-English dictionary of 88,000 words2547
5พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ 40,000 คำ = English-Thai dictionary of 40,000 words2547
6พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ 80,000 คำ = English-Thai dictionary of 80,000 words2547
7พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ)2547
8พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ)2546
9พจนานุกรมไทย ฉบับอธิบาย 2 ภาษา2546
10พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวเต็ม)2545
11พจนานุกรมไทย ฉบับใหม่2544
12พจนานุกรมจีน-ไทย (ฉบับใหม่)2544
13พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับใหม่ = A new English-Thai dictionary2544
14พจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับใหม่2543
15พจนานุกรมไทย-จีน : ฉบับอธิบาย 2 ภาษา (หมวดศัพท์โดด)2543
16พจนานุกรมจีน-ไทย (ฉบับใหม่)2541
17พจนานุกรมจีน-ไทย. ฉบับนักเรียน (จีนกลาง กวางตุ้ง แต้จิ๋ว)2541
18พจนานุกรมไทย ฉบับอธิบาย 2 ภาษา = A New Thai dictionary with bilingual explanation2540
19พจนานุกรมจีน-ไทย (ฉบับใหม่)2539
20พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับมาตรฐาน = Standard English-Thai dictionary2538
21พจนานุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับใหม่) = A new Thai-English dictionary2538
22พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับใหม่) = A new English-Thai dictionary2537
23พจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับมาตรฐาน = Thai-English dictionary2537
24ปรัชญานิพนธ์ขงเบ้ง : ฉบับสมบูรณ์2534
25พจนานุกรมจีน-ไทย2533
26พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับใหม่ = A new English-Thai dictionary2532
27พจนานุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับใหม่) = A new Thai-English dictionary2532
28พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับใหม่ = A new English-Thai dictionary2530
29พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับตัวย่อนำหน้า2530
30พจนานุกรมจีน-ไทย2529
31พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่2529
32ปรัชญานิพนธ์และชีวประวัติของขงเบ้งอัจฉริยะในประวัติศาสตร์ ของจีน2527
33พจนานุกรม อังกฤษ-จีน-ไทย. ฉบับใหม่ = New English-Chinese-Thailand-Thai dictionary2524
34พจนานุกรมอังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับใหม่ = A new English-Chinese-Thai dictionary2524
35พจนานุกรมอังกฤษ ไทย ฉบับ ป๊อปปูลาร์2524
36พจนานุกรม สำนวน-สแลง อังกฤษ-จีน-ไทย2524
37พจนานุกรม สำนวน-แสลง อังกฤษ-จีน-ไทย = A complete dictionary of english idioms and slangs with bilingual explanations2524
38ปรัชญานิพนธ์ และชีวประวัติของ ขงเบ้ง2522
39พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับใหม่ A New English-Thai dictionary2522
40พจนานุกรมจีน-ไทย2521
41ปรัชญานิพนธ์และชีวประวัติของขงเบ้ง2520
42พจนานุกรมวิเคราะห์ศัพท์พ้อง อังกฤษ-ไทย = A complete dictionary of English-Thai synonyms2519