หนังสือที่แต่งโดย Arb Nakajud 13 Results

No.TitlePublished
1คำแปลกฎหมายสหกรณ์การเกษตรของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี1983
2Quality Population : Our Hope for Survival = คู่มือและเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นิเทศและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและพัฒนาชนบท1983
3A study of provincial and lacal government in the province of Udornthani, Thailand with special reference to agriculture1973
4Labor Utilization in Rural Southern Thailand = การใช้แรงงานและรายได้ของชาวชนบทในภาคใต้1973
5Farm Credit for Promotion of Fertilizer Use1972
6The Possibility of Advantage to the Thai Farmer from Abandoning the Rice Premium = ชาวนาไทยจะได้รับประโยชน์จากการยกเลิกพรีเมี่ยมข้าวจริงหรือไม่1969
7Thai Agricultural Labor: Supply and Demand1968
8The Domestic and Export Market for Thai Hogs and Hog Products1967
9Agricultural Production, Productivity and Measures for Promoting Productivity in Thailand1967
10An Evaluation of the Farm Development Project at Ban Wangchai, Amphur Namphong, Changwad Khon Kaen1967
11Livestock Trade in Thailand (Cattle, Buffaloes, and Hogs), Kasetsart Economic Report No. 101960
12A Study of Students' Backgrounds in Relation to Their Agricultural Experience
13Research Projects Conducted by Dept. of Ag. Econ., Faculty of Econ. and Coop. Science, Kasetsart University