หนังสือที่แต่งโดย จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 3 Results

No.TitlePublished
1สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย พ.ศ. 2423-24732530
2สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย พ.ศ. 2423-2473 = Rural society and the rice economy in Thailand, 1880-19302530
3เรื่อง สังคมชนบทและเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับข้าวในประเทศไทย 1880-19302528