หนังสือที่แต่งโดย สันติสุข โสภณสิริ 18 Results

No.TitlePublished
1คือแพทย์ผู้ให้ด้วยหัวใจ : ธาดา ยิบอินซอย2559
2สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย : ในทัศนะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ และม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช2555
3หมอเสม คนดี 4 แผ่นดิน ฉบับสมบูรณ์2554
4หมอหัวใจมวลชน นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว2554
5หมอเสม คนดี 4 แผ่นดิน2554
6เวชกรรมไทยเบื้องต้น2554
7ลูกผู้ชายชื่อบรรลุ : เปาบุ้นจิ้นแห่งวงการสาธารณสุข2553
8ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย2551
9พระพุทธเจ้าของฉัน2549
10ลูกผู้ชายชื่อบรรลุ : อนุทินชีวิตนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เปาบุ้นจิ้นแห่งวงการสาธาณสุข2548
11พระพุทธเจ้าของฉัน2543
12ปรีดี พนมยงค์ กับการสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย2542
13หนึ่งศตวรรษปรีดี พนมยงค์2540
14ปรีดีนิวัติ สัจจจะคืนเมือง2529
15พระพุทธเจ้าของฉัน2527
16พระพุทธเจ้าของฉัน2527
17ศาสตร์แห่งการรักตนเอง2518
18ศาสตร์แห่งการรักตนเอง2518