หนังสือที่แต่งโดย สุนทรี อาสะไวย์ 7 Results

No.TitlePublished
1กระบวนพยุหยาตราชลมารค2542
2วิกฤตการณ์เศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 12533
3ประวัติคลองรังสิต : การพัฒนาที่ดินและผลกระทบต่อสังคม พ.ศ. 2431-2457 /สุนทรี อาสะไวย์2530
4วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 12525
5ประวัติศาสตร์สังคมไทย พ.ศ. 2435-2475 : พิจารณาจากการจัดระเบียบการบริหารประเทศให้ทันสมัยและอิทธิพลของตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย2523
6บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการพัฒนา : พิจารณาเฉพาะกรณีประวัติโครงการรังสิต พ.ศ. 2431 ถึง พ.ศ. 24572521
7การพัฒนาระบบการชลประทานในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2431ถึง พ.ศ. 24932521