หนังสือที่แต่งโดย Rosenfield, Allan G 3 Results

No.TitlePublished
1Early Postpartum and Immediate Postabortum IUD Insertion1973
2Population Crisis = วิกฤตการณ์ทางประชากร1969
3Maternity Care in Rural Thailand