หนังสือที่แต่งโดย อัมมาร สยามวาลา 16 Results

No.TitlePublished
1การโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะ [จุลสาร]2550
2การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2547
3การโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะ2546
4คนจน คนรวยกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค2546
5'อัมมาร' วิพากษ์สื่อยุค 'ทุนนิยม' [จุลสาร] : 'อำนาจซื้อโฆษณาไม่ต่างทุบแท่นพิมพ์' : "ภัยที่คุกคามอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ในคนในเครื่องแบบหาตัวหาคนไม่ได้แต่เกิดจากกลไกอิทธิพลจากตัวบุคคล"2545
6หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : เป้าหมายเชิงนโยบาย [จุลสาร]2544
7นโยบายการเงินยุคคิดใหม่ทำใหม่2544
8การรวมบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย2543
9สี่กลไกในสังคมไทย2542
10นักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งมองวิกฤตเอเชีย : บทสำรวจความรู้2542
11การแยกอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติออกจากกัน2540
12เลือกตั้งไทย...ปัญหาและทิศทางใหม่2537
13ประเมินผลกระทบของการแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดข้าวในฤดูการตลาด 25352537
14ประมวลความรู้เรื่องข้าว2533
15เราควรเป็นห่วงเรื่องการเก็งกำไรในตลาดหุ้นและตลาดที่ดินจริงไหม ? : บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์2532
16ข้าวในเศรษฐกิจของไทย2522