หนังสือที่แต่งโดย สมพงษ์ พัดปุย 4 Results

No.TitlePublished
1พลังสังคมเมือง [จุลสาร]2543
2พลังสังคมเมือง : ในกระแสการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น2543
3เอกสารหมายเลข: 12-03 เรื่อง อาชีพและวิถีชีวิตเศรษฐกิจของคนสลัม2530
4สภาพสิทธิของสลัม : มองจากแง่เศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา2527