หนังสือที่แต่งโดย วิพุธโยคะ รัตนรังษี 13 Results

No.TitlePublished
1เพชรน้ำเอก : กรุยอดตำรับยาสมุนไพร2554
2สุดยอดตำราโอสถทิพย์2549
3เกร็ดคติสุภาษิต จากภูมิปัญญาปราชญ์ไทย2545
4เพชรน้ำเอก : กรุยอดตำรับยาสมุนไพร2541
5เพชรน้ำเอก : กรุยอดตำรับยาสมุนไพร2540
6เพชรน้ำหนึ่งของโบราณาจารย์2534
7เพชรน้ำหนึ่งของโบราณาจารย์2534
8เพชรน้ำหนึ่งของโบราณาจารย์2534
9คู่มือเสริมสมรรถภาพชีวิต2532
10เกร็ดความรู้เรื่องราวชีวิตมนุษย์ในวัฏจักร : สารคดีส่งเสริมภูมิรู้-ภูมิธรรม2530
11แว่นส่องพระศาสนา2529
12คุยกับหมอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ2525
13เพชรน้ำหนึ่งของโบราณาจารย์2525