หนังสือที่แต่งโดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 23 Results

No.TitlePublished
1ทัศนะทางการเมือง2559
2ทัศนะทางการศึกษา2559
3อ่านป๋วย = Reading Puey : [วาทะอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์]2554
4ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา2545
5ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับคนหนุ่มสาว2543
6ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 25192542
7คำให้การ 'ดร.ป๋วย' [จุลสาร] : กรณี 6 ตุลา-วันจากเมืองไทย2542
8ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 25192542
9ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับคนหนุ่มสาว2538
10ทรรศนะทางการเมือง ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง2535
11กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี2532
12การศึกษาในทรรศนะข้าพเจ้า2530
13ศาสนธรรมกับการพัฒนา2530
14เสียชีพอย่าเสียสิ้น2528
15คำให้การของ ดร.ป๋วย = Human rignts in Thailand2527
16คำให้การของ ดร. ป๋วย Human rights in Thailand การสืบพยานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของคณะอนุกรรมการว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ สภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐสภาที่ 95 สหรัฐอเมริกา 30 มิ.ย. 20 กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.2525
17คำให้การของ ดร.ป๋วย = Human rights in Thailand2525
18คำให้การของ ดร. ป๋วย = Human rights in Thailand2524
19เศรษฐทรรศน์ : รวมข้อคิดข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์2523
20แนวทางสันติวิธี ทางเลือกคนไทยหลัง 6 ตุลา2521
21สันติประชาธรรม2517
22คำพูดและข้อเขียน2511
23เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย2499