หนังสือที่แต่งโดย กฤษณมูรติ, จิฑฑุ, ค.ศ. 1895-1986 59 Results

No.TitlePublished
1มิติใหม่ทางการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1 : พูดกับนักเรียน = On education part 1 : talks to students2559
2กบฏความคิด = Think on these things2559
3อิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้ = Freedom from the known2559
4เรากำลังแสวงหาอะไร = What is it we are seeking2557
5การศึกษาและสาระสำคัญของชีวิต = Education and the significance of life2556
6เผชิญความจริง = Facing fact as fact2556
7บทเพลงแห่งภาวนา = Meditations2555
8แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้2554
9สมองใหม่ = The ending of time2552
10วิวาทะ : กฤษณมูรติ และ ปราชญ์ชาวพุทธ = Can humanity change?2551
11แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้2550
12แด่หนุ่มสาว = For the young2550
13ความรู้คือพันธนาการ = Why knowledge does not free = Letters to the schools2550
14มิติใหม่ทางการศึกษา เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ = Krishnamurti on education2549
15อนาคตของมนุษย์อยู่ตรงไหน = The future of humanity2549
16การศึกษาและสาระสำคัญของชีวิต = Education and the significance of life2548
17ปฏิวัติจากดวงใจ เล่ม 2 = The Revolution from Within Part 22548
18ปัจเจกชนและสังคม = Individual and society : a selection of passages for the study of the teachings of J. Krishnamurti2547
19สนทนากับกฤษณมูรติ = Conversations2547
20สัจจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มี "คุณ" = Truth is, where ' you' are not /2547
21มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน! = The urgency of change2546
22ปฏิวัติจากดวงใจ = The revolution from within2546
23ความรู้คือพันธนาการ = Why knowledge does not free2545
24ดับสิ้นหนึ่งพันวันวาน : กฤณมูรติบรรยายที่ประเทศศรีลังกา ปี ค.ศ.1957 = Dying to a thousand yesterdays : Sri Lanka talks 19572545
25พรวิเศษ สถิตย์ ณ ที่คุณอยู่ : การพูดครั้งสุดท้ายที่บอมเบย์ ปี ค.ศ. 1985 = That Benediction is where you are : the last Bombay talks 19852545
26ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู = The teacher's highest calling /2545
27พลังแห่งจิตเงียบ = The Silent Mind2545
28ที่สุดแห่งการแสวงหา = The end of search2545
29ปีกแห่งอิสรภาพ2545
30เผชิญความจริง = Facing fact as fact2545
31ความรู้สึกตัวอันไร้ขอบเขต = Awareness sans Frontiers2545
32กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์ = The Mirror of Relationship2545
33ความรัก2544
34เหนืออิทธิพลครอบงำ = On the true function of man / กฤษณมูรติ: บรรยาย ; หิ่งห้อย ณ ภูเขา: แปลความ2544
35สมาธิ = Meditation2544
36เรากำลังแสวงหาอะไร = What is it we are seeking2544
37สู่เสรี = Freedom from the known2544
38ชีวิตแห่งศาสนา2544
39ว่าด้วยชีวิตและความตาย = On living and dying2543
40กฤษณมูรติที่หุบเขาฤาษี2543
41แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้2543
42แด่อิสรภาพ : กฤษณมูรติบรรยายที่ประเทศศรีลังกา2542
43ข่ายของความคิด = The network of thought2542
44เธอคือโลก = You are the world2542
45อิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้ = Freedom from the known2541
46สัจจะแห่งชีวิต2539
47อิสระแห่งชีวิต2539
48อมตวาจาปราชญาผู้ยิ่งใหญ่ : กฤษณมูรติ2539
49แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้2539
50กบฏความคิด2537
51ความรัก2535
52กบฏความคิด2533
53สาระสำคัญของชีวิต2530
54สัจจะแห่งชีวิต2530
55กบฏความคิด2530
56ข่ายของความคิด = The network of thought2529
57สาระสำคัญของชีวิต2528
58ปีกแห่งอิสรภาพ = The only revolution2523
59แด่หนุ่มสาว2522