หนังสือที่แต่งโดย คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955 43 Results

No.TitlePublished
1วิธีชนะมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people2558
2วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข = How to stop worrying and start living2558
3การพูดในที่ชุมนุม = How to develop self-confidence and influence people by public speaking2558
4ชุมนุมชีวประวัติ = Biographical round-up2554
5ชีวิตพิสดารของบุคคลเรืองนาม = Little known facts about well known people2554
6วิธีชนะมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people2552
7วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข = How to stop worrying and start living2552
8How to win friends & influence people = ศิลปะการผูกมิตร และจูงใจคน2551
9ตัดความกังวล แล้วเริ่มต้นชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา = How to stop worrying and start living2549
10หยุดวิตกกังวลและอยู่อย่างมีความสุข = How to stop worrying and start living2547
11การพูดในที่ชุมชน2543
12หยุดวิตกกังวลและอยู่อย่างมีความสุข = How to stop worrying and start living2539
13ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน = How to win friends & influence people2539
14วิธีใช้ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน = How to enjoy your life and your job2539
15ศิลปะการพูดที่มีประสิทธิภาพ = The quick and easy way to effective speaking2530
16วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต = How to enjoy your life and your job2530
17วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและจูงใจคน โดยการพูดในที่ชุมนุม = How to develop self-confidence and influence people by public speaking2529
18วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข2526
19วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและจูงใจคนโดย การพูดในที่ชุมชน = How to develop self-confidence and influence people by public speaking2526
20วิธีชนะมิตรและจูงใจคน = How to Win Friends and Influence People โดย2525
21วิธีชนะมิตรและจูงใจคน2525
22วิธีชนะมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people2525
23วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข = How to stop worrying and start living2521
24วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข = How to Stop Worrying and Start Living2517
25วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและจูงใจคน โดยการพูดในที่ชุมนุม = How to develop self-confidence and influence people by public speaking2516
26ลิงคอล์น มหาบุรุษ = Lincoln the unknown2515
27ชีวิตพิสดารของบุคคลเรืองนาม = Little known facts abourwell known people2514
28วิธีชนะมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people2514
29ชีวประวัติห้านาที2514
30ชีวิตพิสดารของบุคคลเรืองนาม2514
31ลินคอล์น มหาบุรุษ = Lincoin the unkown2513
32วิธีสร้างจิตใจให้เจริญงาม = Don't grow old-grow up!2513
33ลิงคอล์น มหาบุรุษ แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์2513
34วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข = How to stop worrying and start living2510
35ลินคอล์นมหาบุรุษ = Lincoln the Unknown2508
36วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข = How to Stop Worrying and Start Living2507
37ชีวิตพิสดารของบุคคลเรืองนาม = Little known facts about well known people2502
38วิธีสร้างจิตใจให้เจริญงาม = Don't grow old-grow up2501
39วิธีชนะทุกข์ และ สร้างสุข = How to stop worrying and start living2499
40ชุมนุมชีวประวัติ = Biographical round up2498
41วิธีชนะมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people2497
42ชีวประวัติห้านาที = Five minute biographies2496
43วิธีเสริมสร้างมิตรภาพและชนะใจคน = How to win friends and influence people