หนังสือที่แต่งโดย ศรีเรือน แก้วกังวาล 32 Results

No.TitlePublished
1จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบัด2558
2น้ำพุแห่งความสุข2557
3อินเดีย ใครว่าไม่น่าไป2556
4จิตวิทยาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษ : ด้อยความสามารถทางการเรียน (LD) สมาธิสั้น ไฮเปอร์แอกทีฟ ปัญญาเลิศ2556
5ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : รู้เรา รู้เขา2554
6อ่านจิตวิทยาอ่านคน อ่านเรื่องเล่าจากอีสป2553
7ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : รู้เรา รู้เขา2551
8จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ2550
9จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย2549
10ภาษาและความคิด : เราคิดด้วยภาษา2548
11โปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาความคิดและความจำ2547
12จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย2545
13ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาไทย 6 สาขาอาชีพ (กฎหมาย, คอมพิวเตอร์, แพทยศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์) จากการชี้วัดของ Myers Briggs Type Indicator (MBTI)2544
14ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : รู้เขา รู้เรา2544
15จิตวิทยาเด็กพิเศษ : แนวคิดสมัยใหม่2543
16จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย2540
17ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : รู้เรา รู้เขา2539
18จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย2538
19แนวคิดในการสร้างแบบทดสอบวัดพฤติกรรมจิต-สังคม สำหรับผู้สูงอายุ2538
20บทละครเรื่อง "ใครผิด"2534
21จิตวิทยาวัยกลางคน : การเผชิญภาวะวิกฤตและการปรับตัว2534
22ความสัมพันธ์และทัศนคติของเด็กไทยมุสลิมต่อผู้ใหญ่หนุ่มสาวและสูงอายุ (ญาติ-ไม่ใช่ญาติ) = Relations and attitudes of Thai Muslim children towards young and old adults (Relatives and non-relatives)2534
23รักลูก-ลูกรัก (จิตวิทยาวัยทารก)2532
24รู้เรา รู้เขา2531
25จิตวิทยาพัฒนาการ2530
26อ่านคน-อ่านวรรณกรรม2529
27อ่านคน-อ่านวรรณกรรม2528
28วัยรุ่นไทย : ภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง2523
29จิตวิทยาพัฒนาการ2521
30จิตวิทยาฝ่ายภาษา2519
31จิตวิทยาพัฒนาการ2518
32ความสัมพันธ์และทัศนคติของเด็กไทยพุทธต่อผู้ใหญ่หนุ่มสาวและสูงอายุ