หนังสือที่แต่งโดย สมภพ จันทรประภา 29 Results

No.TitlePublished
1สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ2555
2สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ2551
3นรชาติ2549
4บทละครอิงตำนานและประวัติศาสตร์ ของ สมภพ จันทรประภา เรื่อง พระนางจามเทวี ยามาด้า บรรพไทย2534
5สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ2533
6สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า2530
7สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ2530
8แผ่นดินที่สาม2530
9ชีวิตและงานของดอกไม้สด2529
10ชีวิตและงานของดอกไม้สด2529
11ชีวิตและงานของดอกไม้สด2529
12สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ2528
13อยุธยาอาภรณ์2526
14อยุธยาอาภรณ์2520
15พระราชศรัทธา2517
16[พระราชศรัทธา]2517
17สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า2516
18เรื่องราวในชีวิตดุจเทพนิยาย ของ "ดอกไม้สด"2516
19นรชาติ2516
20ชีวิตและงานของจอมพลถนอม กิตติขจร2515
21แผ่นดินที่สาม2515
22สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า2514
23สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า2514
24บทละคอนดึกดำบรรพ์ เรื่อง "พ่อขุนเม็งราย"2511
25นางเสือง : ละครดึกดำบรรพ์2511
26วินัยที่ได้ศึกษาดีแล้ว หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก2510
27เพื่อนรัก2510
28ชีวิตดุจเทพนิยาย ของ "ดอกไม้สด"2509
29สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ