หนังสือที่แต่งโดย สุนทรภู่, 2329-2398 105 Results

No.TitlePublished
1นิราศภูเขาทอง = Journey to Phukhaothong : a poem by Sunthorn Phu2559
2พระอภัยมณี2558
3นิราศพระบาท โดย สุนทรภู่ ฉบับไทย-อังกฤษ2558
4นิราศเมืองแกลง = Journey to Muang Klaeng2558
5นิราศเมืองเพชร = Journey to Petchaburi : A poem by Sunthorn Phu2558
6ประชุมคำกลอนสุนทรภู่2558
7นิทานคำกลอนสุนทรภู่2558
8นิทานคำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง สิงหไกรภพ2558
9นิราศวัดเจ้าฟ้า (ฉบับตรวจสอบชำระ พ.ศ. 2558)2558
10นิทานคำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์2558
11นิทานคำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง โคบุตร และจันทโครบ2557
12รำพันพิลาป และประชุมกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่2557
13นิราศเมืองเพชร = Journey to Petchaburi2556
14พระอภัยมณี คำกลอนของสุนทรภู่2555
15ประชุมนิราศสุนทรภู่2555
16พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่2553
17ประชุมกลอนสุภาษิตสุนทรภู่2552
18สุภาษิต ของ สุนทรภู่2545
19พระอภัยมณี : ชุดวรรณคดีไทยร้อยแก้ว2545
20พระอภัยมณี ของสุนทรภู่2544
21กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา = Phra Chai Suriya2543
22นิราศสุนทรภู่2543
23ฝากไว้ให้แผ่นดิน2538
24สวัสดิรักษา และสุภาษิตสอนสตรี2530
25200 ปี กวีเอกสุนทรภู่ : พระอภัยมณี2529
26รวมนิทาน บทเห่กล่อมและสุภาษิต ของสุนทรภู่2529
27กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา = Phra Chai Suriya2529
28บทละครเรื่องอภัยนุราช2528
29วรรณกรรมนิราศของสุนทรภู่2527
30ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่, สวัสดิรักษาคำกลอน และสุภาษิตสอนสตรี2524
31สุภาษิตสอนหญิง2521
32นิราศสุนทรภู่2520
33พระอภัยมณี : คำกลอนของสุนทรภู่2517
34...เล่าเรื่องพระอภัยมณี2517
35พระอภัยมณี : คำกลอนของสุนทรภู่2515
36นิทานคำกลอนสุนทรภู่2515
37ลักษณวงศ์และสุภาษิตสอนสตรี2514
38นิราศสุนทรภู่2513
39วรรณกรรมนิราศของสุนทรภู่2513
40สุภาษิตสอนสตรี สวัสดิรักษาคำกลอน และเพลงยาวถวายโอวาท2512
41พระอภัยมณี2511
42โคลงนิราศสุพรรณ ฉบับสมบูรณ์2510
43รำพันพิลาป ฉบับชำระใหม่และมีหมายเหตุพร้อมด้วยภาพและแผนผังวัดเทพธิดาราม2510
44อภิธานสุนทรโวหาร2509
45นิราศเมืองสุพรรณ2509
46กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา และประชุมลำนำเล่ม 1 เห่กล่อมพระบรรทม2508
47ลักษณวงศ์2508
48ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่และสุภาษิตสอนสตรี2508
49พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ2506
50พระอภัยมณีฉบับบันเทิงศึกษา2505
51นิราศเมืองแกลง2505
52พระอภัยมณี2505
53กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา2504
54นิราศสุนทรภู่2504
55นิราสพระบาท2503
56นิราศพระบาท2503
57นิทานคำกลอนสุนทรภู่2501
58ประชุมนิราศสุนทรภู่2501
59ภูมิศาสตร์สุนทรภู่2500
60ประวัติคำกลอนสุนทรภู่2499
61ประชุมนิราศสุนทรภู่2499
62พระอภัยมณี2499
63100 ปีของสุนทรภู่2498
64ลักษณวงศ์2493
65พระอภัยมณีตอนสึกเก้าทัพ แบบเรียนภาสาไทยหนังสืออ่านกวีนิพนธ์2487
66พระอภัยมณีเมื่อครองเมืองผลึก (ตอน 23-26) หนังสืออ่านกวีนิพนธ์2483
67หนังสืออ่านกวีนิพนธ์พระอภัยมณี เมื่อครองเมืองผลึก (ตอน 23-26)2482
68รำพันพิลาป2481
69หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ พระอภัยมณีตอนเก้าทัพ2481
70ประชุมปกิรณกะสุภาษิต และสุภาษิตสอนสตรี ของสุนทรภู่2473
71ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ คัดจากหนังสือเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสุนทรภู่แต่ง2471
72ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ คัดจากหนังสือเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสุนทรภู่แต่ง2468
73พระอภัยมณี2468
74พระอภัยมณี คำกลอนของสุนทรภู่ เล่ม 3 กับนิทานเรื่องพระอภัยมณี2468
75โคลงนิราศสุพรรณ2467
76นิราศพระประธม2467
77นิราศอิเหนา2467
78ประชุมกลอนสุภาษิตสุนทรภู่2466
79ประชุมกลอนนิราศต่างๆภาคที่ 2 นิราศสุนทรภู่ 4 เรื่อง2466
80เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร แลเรื่องประวัติของสุนทรภู่2465
81นิราศวัดเจ้าฟ้า2465
82นิราสวัดเจ้าฟ้า2465
83ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ 1 นิราศสุนทรภู่ 4 เรื่อง2465
84กลอนสารเรื่องพระอภัยมณี2462
85นิราสเมืองเพ็ชร2457
86พระอภัยมณี เล่ม 5 ตอน 71 ถึง 802433
87พระอภัยมณี เล่ม 6 ตอน 51 ถึง ตอน 602433
88พระอภัยมณี เล่ม 21-302433
89พระอภัยมณี เล่ม 1-23
90สุนทรสุภาษิต เรื่องนางภวังค์สอนบุตร
91นิราศภูเขาทอง
92นิราสเมืองแกลง
93นิราสเมืองเพ็ชร์
94พระอภัยมณี คำกลอนของสุนทรภู่ เล่ม 2
95พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอน 1 - 20
96พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอน 1-24
97พระอภัยมณี เล่ม 3 ตอน 41 - 50
98พระอภัยมณี เล่ม 3 ตอน 49 - 70
99พระอภัยมณี เล่ม 4 ตอน 61 - 80
100พระอภัยมณี เล่ม 4 ตอน 72-94
101พระอะไภยมะณี ตั้งแต่ เล่ม 95 จบ เล่ม 104
102พระอะไภยมะณี เล่ม 24-46
103พระอภัยมณี เล่ม 41-60
104พระอะไภยมะณี เล่ม 47-70
105พระอะไภยมณี เล่ม 71-94