หนังสือที่แต่งโดย เรี่ยม ศรีทองเพชร 9 Results

No.TitlePublished
1ตำราไสยศาสตร์จากสมุดข่อย2533
2หลักภาษาไทยฉบับร้อยกรอง2532
3ตำราเวชศาสตร์ (ยาโบราณ) จากสมุดข่อย2531
4หลักภาษาไทยฉบับร้อยกรอง2531
5วรรณกรรมท้องถิ่นจากสมุดข่อย ในหอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา2529
6ภาษาไทยเรานี้มีแปลก ๆ2522
7รวมคำพ้อง เรื่องเมืองลับแล2522
8รวมคำพ้องเรื่องเมืองลับแล2522
9รวมคำพ้องเรื่องเมืองลับแล2522