หนังสือที่แต่งโดย ฉันทนา ไชยชิต 21 Results

No.TitlePublished
1พวกเรารักหมา2548
2วรรณคดีอเมริกัน ศตวรรษที่ยี่สิบระยะกลางถึงปลายศตวรรษ : ประวัติและวิเคราะห์2544
3วรรณคดีอเมริกัน ศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้นถึงกลางศตวรรษ (ภาคที่แปด-บทที่หนึ่งและบทที่สอง)2544
4เอมิลิ ดิกคินสันกับบทบาทและหน้าที่ของกวี2543
5เอมิลิ ดิกคินสันกับบทบาทและหน้าที่ของกวี : รายงานผลการวิจัย2542
6เอมิลิ ดิกคินสันกับบทบาทและหน้าที่ของกวี : รายงานผลการวิจัย2541
7วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่เจ็ด-บทที่สอง)2539
8คุณธรรมหลักของพระเอกในนวนิยายของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ในทัศนะของผู้อ่านคนไทย : รายงานผลการวิจัยเรื่อง2533
9คุณธรรมหลักของพระเอกในนวนิยายของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ในทัศนะของผู้อ่านคนไทย2533
10วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลายถึงศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่หก-บทที่สอง)2533
11วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลายถึงศตวรรษที่ยี่สิบระยะะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่หก-บทที่หนึ่ง)2532
12วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลายถึงศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์2532
13วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลายถึงศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่หก-บทที่หนึ่ง)2532
14วรรณคดีอเมริกันในศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลาย : ประวัติและวิเคราะห์2529
15วรรณคดีอเมริกันในศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบแปด : ประวัติและวิเคราะห์2529
16วรรณคดีอเมริกันในศตวรรษที่สิบเก้าระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์2529
17วรรณคดีอเมริกันในศตวรรษที่สิบเก้าระยะต้น : ประวัติศาสตร์วิเคราะห์2529
18วรรณคดีอเมริกันในศตวรรษที่สิบเก้าระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์2529
19ลักษณะความประพฤติของตัวละครเอกฝ่ายหญิง ในนวนิยายที่มีแก่นเรื่องสะท้อนชีวิตแบบอเมริกันในช่วงปี ค.ศ. 1920 ถึง ค.ศ. 1929 : รายงานผลการวิจัย2525
20งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอเมริกัน ต้นศตวรรษที่ยี่สิบจนถึงปัจจุบัน2523
21งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอเมริกัน ศตวรรษที่สิบเจ็ดถึงต้นศตวรรษที่ยี่สิบ2522