Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

7 Results

No.TitlePublished
1คู่มือการสอนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ2545
2ประวัติศาสตร์ไทใหญ่2544
3การศึกษาภาษาไทและภาษาไทยเปรียบเทียบ : รายงานการวิจัย2543
4ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทใหญ่ : รายงานการวิจัย2542
5ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไต (ไทใหญ่) : รายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัย2540
6เสวนาไทศึกษา ชุดที่ 12536
7การศึกษาภาษาถิ่นย่อยของจังหวัดระยอง2522