หนังสือที่แต่งโดย สุภา ศิริมานนท์, 2457-2529 17 Results

No.TitlePublished
1ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข?2553
2เจ็งกิ๊ซข่าน : นวนิยายอิงประวัติศาสตร์2551
3ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข?2548
4วรรณสาส์นสำนึก : ความสำนึกในอิทธิพลสื่อสาส์นของหนังสือ : รวมข้อเขียนด้านวรรณกรรมของ สุภา ศิริมานนท์2547
5ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข?2545
6แคปิตะลิสม์2536
7นักหนังสือพิมพ์2536
8จริยธรรมของหนังสือพิมพ์2530
9เหยียบยุโรบ2530
10มาร์กซจงใจจะพิสูจน์อะไร อย่างไร? : คำบรรยายว่าด้วย โลกทรรศน์ของมาร์กซในทางเศรษฐกิจการเมือง2530
11แคปิตะลิสม์ : บทวิเคราะห์สังคมเศรษฐกิจอเมริกา2529
12ดั่งสายใยในผองชน2529
13วรรณสาส์นสำนึก : ความสำนึกในอิทธิพลสื่อสาส์นของหนังสือ2529
14การผูกขาดเศรษฐกิจไทย2524
15คอร์รัปชั่นในวงการหนังสือพิมพ์2519
16มาร์กซจงใจจะพิสูจน์อะไร อย่างไร2518
17แคปิตะลิสม์2517