หนังสือที่แต่งโดย ธรรมนูญ โสภารัตน์ 12 Results

No.TitlePublished
1หลักเศรษฐศาสตร์2529
2แบบฝึกหัดเสริมสมรรถภาพการเรียนชุด สังคมศึกษา ส.504 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5)2526
3วิธีการเชิงประมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน2523
4เศรษฐศาสตร์มหภาค2518
5เศรษฐศาสตร์จุลภาค2518
6สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์2518
7เศรษฐศาสตร์มหภาค 32518
8เศรษฐศาสตร์มหภาค2518
9เศรษฐศาสตร์มหภาค2516
10ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ
11เศรษฐศาสตร์การเกษตร
12คู่มือเศรษฐศาสตร์มหภาค