หนังสือที่แต่งโดย ธีระ ทองสง 4 Results

No.TitlePublished
1ตำราและภาพคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์2543
2นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบบอร์ด)2539
3ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ในสตรีตั้งครรภ์ = Medical complications during pregnancy2536
4นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบบอร์ด)2536