หนังสือที่แต่งโดย ทักษิณา สวนานนท์ 56 Results

No.TitlePublished
1พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต2546
2พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับนิสิตนักศึกษา2544
3พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป2544
4เรียนรู้ Excel 7.0 อย่างง่าย2541
5พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์2541
6เรียนรู้ Excel 5.0 อย่างง่าย / โดย ทักษิณา สวนานนท์ และ อิศรา สอิ้งทอง2539
7คู่มือการใช้โปรแกรม PageMaker 5.02539
8พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ : สำหรับผู้ปฏิบัติงาน2539
9ศัพท์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน2538
10DOS and Windows2538
11คู่มือการใช้โปรแกรม PageMaker2537
12คู่มือการใช้โปรแกรม Aldus PageMaker2537
13DOS & Windows2537
14พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ = Dictionary of computer terms2536
15คู่มือการใช้โปรแกรม Aldus PageMaker 4.02536
16คู่มือการใช้โปรแกรม Aldus PageMaker 4.02536
17พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์2536
18พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์2535
19การส่งเสริมการจัดการธุรกิจขนาดย่อมของสตรีในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา2535
20คู่มือการใช้โปรแกรม PageMaker2534
21คู่มือการใช้ PageMaker2534
22เวิร์ดสตาร์ = Wordstar ปรับปรุงใหม่2534
23ออฟฟิศออโตเมชัน2533
24ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก2533
25พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์2533
26ออฟฟิศออโตเมชั่น2532
27เวิร์ดสตาร์ = Wordstar ; พร้อมคำอธิบายวิธีใช้ CUWRITER2532
28Wordstar เวิร์ดสตาร์ : พร้อมคำอธิบายวิธีใช้ Cuwriter2532
29เวิร์ดสตาร์ = Wordstar2532
30เวิร์ดสตาร์ = Wordstar ฉบับบูรณาการ2531
31ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก2531
32เวิร์ดสตาร์ = Wordstar ฉบับบูรณาการ : คำอธิบายวิธีใช้ง่าย ๆ2530
33เวิร์ดสตาร์ = Wordstar2530
34การศึกษาความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา กับตลาดวิชาชีพ2530
35รายงานผลการวิจัย การศึกษาความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา กับตลาดวิชาชีพ2530
36คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา2530
37ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง2529
38พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์2529
39WordStar : คำอธิบายวิธีใช้อย่างง่าย2528
40เวิร์ดสตาร์ = Wordstar : คำอธิบายวิธีใช้ง่าย ๆ เป็นภาษาไทย2528
41Wordstar : คำอธิบายวิธีใช้ง่าย ๆ เป็นภาษาไทย2528
42เรียนรู้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง2528
43มาพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ2527
44พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์2527
45พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์2527
46เวิร์ดสตาร์ = Wordstar : คำอธิบายวิธีใช้ง่าย ๆ เป็นภาษาไทย2527
47มาพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ2526
48[คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง ฟอร์แทรน IV เวิร์คบุ๊ค] = Computer programming FORTRAN IV workbook2525
49ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก2521
50มาพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ2519
51ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง2519
52พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์2518
53ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก2512
54ฮิตเลอร์กับสงครามโลกครั้งที่ 22508
55เอกสารประกอบการเรียนวิชา 171-181 Fundamental computer concept
56บัตรคอมพิวเตอร์