หนังสือที่แต่งโดย ขจร สุขพานิช 35 Results

No.TitlePublished
1ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยบางกอก2557
2ฐานันดรไพร่2556
3อยุธยาราชธานี2545
4อยุธยาคดี2545
5ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยบางกอก2531
6ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยกรุงสุโขทัย2530
7อยุธยาราชธานี2530
8อยุธยาคดี2530
9ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยก่อนตั้งกรุงสุโขทัย2529
10ก้าวแรกของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย2526
11ปัญหาประวัติศาสตร์และ โบราณคดีไทย2525
12ปัญหาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย2525
13ฐานันดรไพร่2525
14ปัญหาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย2525
15ข้อมูลประวัติศาสตร์สมัยบางกอก2524
16ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยอยุธยา2523
17วรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ในห้องขจรบรรณานุกรม2521
18คำบรรยายประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ. 1600-23102521
19งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษ ขจร สุขพานิช2521
20คำบรรยายประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ.1600-23102521
21ฐานันดรไพร่2519
22ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยบางกอก2518
23ข้อมูลจากอดีต2518
24บางเกาะ-เกาะรัตนโกสินทร์2516
25บางเกาะ-เกาะรัตนโกสินทร์2516
26ไพร่ฟ้าข้าไท และ จดหมายเหตุราชวงศ์หงวน-การพิจารณาใหม่2514
27ก้าวแรกของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย2514
28สอบศักราชปีรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรถ2510
29ฐานันดรไพร่ : สภาพของราษฎรไทยในระยะ 574ปี นับแต่ พ.ศ. 1884 และมายุบเลิก พ.ศ. 24482510
30ก้าวแรกของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย2508
31ก้าวแรกของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย2508
32ออกญาวิไชเยนทร์ และการต่างประเทศในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์2506
33ฐานันดรไพร่2505
34ลายสืไท จากสยามสมัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 762 ธันวาคม พ.ศ.25042505
35บาทหลวงเยซูอิตชาวฝรั่งเศสสู่ประเทศสยาม (บทความจากนิตยสารศิลปากร ปีที่ 18 เล่ม 4 พฤศจิกายน 2517 )