หนังสือที่แต่งโดย สมชาย พุ่มสอาด 8 Results

No.TitlePublished
1สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์2534
2สมเด็จพระภูมิพลมหาราชของชาติไทย : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ2532
3พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย2531
4เกร็ดน่ารู้ในวรรณกรรมไทย2531
5700 ปี ลายสือไทย2527
6400 ปีสมเด็จพระนเรศวร2527
7สารวิทยคดี2516
8สารคดีชีวิต 5 นาที2515