หนังสือที่แต่งโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 73 Results

No.TitlePublished
1ทาง : รวมเรื่องสั้นชุด ซ้ายผ่านศึก2559
2คนกับเสือ : เรื่องราวของผู้ไม่ยอมพ่าย2557
3ความฝันเดือนตุลา : รวมปาฐกถาในวาระ "44 ปี 14 ตุลาคม"2557
4การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย2557
5วิถีคนนอก : บทสัมภาษณ์และบทสนทนา2556
6เต๋าแห่งประชาธิปไตย : ความเห็นเรื่องบ้านเมือง 2550-25552556
7ดอกไผ่2555
8ฤดูกาล2555
9จากทะเลถึงดงดอย : เรื่องจริงของคนใช้ชีวิตกลางแจ้ง2555
10เมื่อโลกไม่มีประวัติศาสตร์ : รวมบทความจากหน้าหนังสือพิมพ์ (พ.ศ. 2545-2546)2555
11ตัวตนและจิตวิญญาณ : รวมบทสัมภาษณ์และปาฐกถา2555
12ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้2555
13ข้าวเม็ดน้อย : เรื่องเล่าและถ้อยธรรม2555
14มหาวิทยาลัยชีวิต : บันทึกแห่งชีวิต จากคืนวันวัยเยาว์ถึงวันคืนแห่งชะตากรรม2554
15วันที่หัวใจกลับบ้าน2554
16วิภาษวิธีแห่งจิตตปัญญา : จากศีล 5 ถึงปรัชญาปารมิตา2553
17จากจิตวิญญาณถึงบ้านเมือง : รวมปาฐกถา พ.ศ. 2552-25532553
18สะพานไผ่เหนือสายน้ำเชี่ยว : บางช่วงชีวิตกับนาฏกรรมแห่งตัวตน2553
19บุตรธิดาแห่งดวงดาว2553
20การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย2553
21การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย2552
22ผ่านพ้นจึงค้นพบ : แกะรอยจิตวิญญาณในงานเขียน เสกสรรค์ ประเสริฐกุล2551
23ฟองเวลา2550
24ผ่านพบไม่ผูกพัน : ห้วงคำนึงจากการเดินทาง = Unattached encounters2550
25วันที่ถอดหมวก2550
26ทางทากและสายน้ำเชียว : บันทึกการเดินป่าและล่องแก่งต้นน้ำหลังสวน2549
27เลียบเลาะชายคาโลก : บันทึกการไปเยือนเทือกเขาหยูหลงและต้นน้ำแยงซี2549
28ผู้ชายที่กำลังสูญพันธุ์2549
29การผ่านพ้นของยุคสมัย2549
30โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก2549
31ถ้าหากไม่มีวันนั้น2549
32ผ่านพบไม่ผูกพัน2548
33เมื่อโลกไม่มีประวัติศาสตร์2547
34ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย [จุลสาร] : บทสำรวจปัญหาและทางออก2546
35มหาวิทยาลัยชีวิต2546
36คนกับเสือ2545
37เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง : บทบันทึกจากคืนวันแห่งราวไพรสู่นาคร2545
38มหาวิทยาลัยชีวิต2545
39เร่ร่อนหาปลา2545
40ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้2545
41ตัวตนและจิตวิญญาณ : รวมบทสนทนาและปาฐกถา2545
42จลาจลทางปัญญา : รวมบทความจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ พ.ศ.2543-25452545
43บางอย่างที่หายไป2544
44วิหารที่ว่างเปล่า2544
45ก่อนสิ้นศตวรรษ : รวมบทสัมภาษณ์และคำปราศรัยในห้วงห้าปี (พ.ศ.2539-2543)2544
46ผ่าสังคมไทยทุนนิยมหางแถว [จุลสาร]2543
47คนจนกับความคิดเรื่องขาว สวย หมวย อึ๋ม [จุลสาร]2543
48สารคดีคัดสรร พ.ศ. 2535-25402542
49ความเรียงคัดสรร พ.ศ.2531-25402542
50ถ้าหากไม่มีวันนั้น2541
51การผ่านพ้นของยุคสมัย2540
52ผู้ชายที่กำลังสูญพันธุ์2540
53เส้นทางนักประพันธ์ : บทบันทึกความคิดเห็นต่อนักเขียนและหนังสือ2540
54เพลงเอกภพ : บันทึกคนเดินทาง2540
55คนกับเสือ2539
56เลียบเลาะชายคาโลก2539
57ทางทาก และสายน้ำเชี่ยว : บันทึกการเดินป่าและล่องแก่งต้นน้ำหลังสวน2539
58คนกับเสือ = Man and the tiger2539
59พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในประเทศไทย : แง่คิดเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตย2538
60ปากคำประวัติศาสตร์ : บทสัมภาษณ์คัดสรรในรอบสองทศวรรษ2536
61เส้นทางนักประพันธ์ : บทบันทึกความคิดเห็นต่อนักเขียนและหนังสือ2536
62มหาวิทยาลัยชีวิต : บันทึกแห่งชีวิต จากคืนวันวัยเยาว์ถึงวันคืนแห่งชะตากรรม2533
63เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง : บันทึกแห่งชีวิตจากวันคืนสู่ราวไพร ถึงคืนวันกลับนาคร2533
64บันทึกวรรณกรรม2533
65ดอกไผ่2533
66เร่ร่อนหาปลา2532
67เพลงน้ำระบำเมฆ2531
68มหาวิทยาลัยชีวิต2531
69ปากคำประวัติศาสตร์ : รวมบทสัมภาษณ์ 2517-25312531
70ดอกไผ่ : ละครมนุษย์บนเวทีกระดาษ2527
71มาจากป่าชายเลน : ความทรงจำอันขาดวิ่น ของนักเดินทางผู้ว้าเหว่2527
72ฤดูกาล2524
73เอียงข้างประชาชน2517